Hulp nodig?

Op deze pagina vindt u hulp bij het activeringsproces en een korte weergave van onze voorwaarden en condities. Staat het door u gezochte antwoord er niet bij of wilt u meer informatie over onze producten en service, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

FAQ (Veelgestelde vragen) CONTACT VOORWAARDEN EN CONDITIES

FAQ (Veelgestelde vragen)

Hieronder vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen.


Algemeen

Hulp bij het aanmaken van een account

Voor hulp bij het registreren van een account voor www.safedigital.eu, kunt u deze video bekijken.


Wat is SafeDigital?

Op www.safedigital.eu kunt u het gekochte product downloaden. Alle geactiveerde producten worden overigens bewaard in uw user account zodat u ze altijd kunt downloaden.


Waar kan ik de activatiecode / het serienummer van mijn product vinden?

Het serienummer wordt weergegeven nadat de pincode is verzilverd. Alle serienummers worden ook bewaard in uw user account als u op de link “mijn downloads” klikt nadat u bent ingelogd. Als uw serienummer niet wordt geaccepteerd, controleer dan goed of u deze correct invoert.


Wat is het verschil tussen de pincode en het serienummer?

Met de activeringscode activeert u uw product op SafeDigital. Na het succesvol activeren, verschijnt een downloadlink en een serienummer. Met dit serienummer kunt u uw software tijdens de installatie registreren.


Hoe kan ik mijn Adobe Creative Cloud product downloaden?

Creative Cloud producten hebben een apart downloadproces. Nadat u de downloadbutton heeft aangeklikt, wordt u doorgelinkt naar de Adobe website. Volg hier de download instructie. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw serienummer. U vindt het serienummer bij ‘mijn downloads’.


Help

Mijn pincode werkt niet.

Dit kan meerdere oorzaken hebben:

1. U heeft de pincode al verzilverd. Klik op de link "Mijn downloads", in de SafeDigital menubalk, als u bent ingelogd.

2. Het kan zijn dat uw product bij aankoop niet geactiveerd is. Neem contact op met de winkel waar u de kaart heeft aangeschaft, zodat zij de kaart voor u alsnog kunnen activeren. Lukt dat niet, neem dan contact met ons op via het hulpformulier. Wij zullen voor u controleren of de kaart is geactiveerd en adviseren u wat u het beste kunt doen.


Waarom wordt mijn serienummer niet geaccepteerd?

Controleer goed of u het serienummer correct heeft ingevoerd. Gebruik indien mogelijk bij voorkeur de knip en plak methode. U selecteert de volledige code, drukt op de CTRL toets en met deze toets ingedrukt, drukt u op de C toets. Laat de knoppen nu los, klik op het eerste invoervak waar het serienummer moet worden ingevuld en houdt de CTRL toets weer vast en druk de V knop in. Het serienummer zou nu volledig ingevuld moeten worden.”


Waarom stopt het uitpakken van mijn download?

Dit kan meerdere oorzaken hebben:
1. Er is niet genoeg schijfruimte beschikbaar. Zorg dus voor genoeg ruimte op de harde schijf van uw computer (ten minste 2 maal de bestandsgrootte van de software). Bijvoorbeeld: een product van 1GB heeft bij het uitpakken en de installatie 2 GB nodig.
2. Het downloaden van uw product is niet compleet gelukt. Probeer het opnieuw.
Wanneer uw probleem hiermee niet opgelost is, neem dan contact met ons op.


Waarom staat het door mij geactiveerde product niet in mijn user account?

Ga na of u de juiste pincode heeft ingevoerd en probeer het opnieuw met de juist code. Het is belangrijk dat u uw account niet verwijderd als u eerder een pincode heeft verzilverd. Hierdoor zal het product van uw account worden ontkoppeld en wordt niet automatisch opnieuw gekoppeld bij het aanmaken van een nieuw account.


Mijn vraag is niet beantwoord. Wat kan ik doen?

Wanneer het antwoord op uw vraag hier niet bij staat of wanneer u verdere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.Contact

Staat het door u gezochte antwoord er niet bij of wilt u meer informatie over onze producten en service, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Verplichte informatie

Additionele informatie
VOORWAARDEN EN CONDITIES

1. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1.1. De toegang en het gebruik van de website www.safedigital.eu (hierna te noemen als ‘de Website’) en de service zoals beschreven in artikel 2, zijn te allen tijde exclusief en volledig onderworpen aan de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. De website mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden, doeleinden die in strijd zijn met de doelstelling of het karakter van de Website en/of de Diensten, de onderhavige voorwaarden en condities of doelen die op een of andere wijze in conflict zijn met de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen.

1.3. Wij behouden ons het recht voor om onderhavige voorwaarden en condities op elk moment te wijzigen of aan te passen. Wij adviseren deze voorwaarden en condities regelmatig te checken op eventuele wijzigingen of aanvullingen.


2. DE DIENSTEN / REGISTRATIE

2.1. Via deze Website (digitale media) leveren wij download en streaming service (‘de Diensten’). Toegang tot de Diensten wordt verkregen via de diverse retailers en aan ons gelieerde producenten. Zij voorzien de klant na aankoop van de Diensten van de benodigde informatie waarmee deze de aangekochte Diensten op de Website kan downloaden of streamen. Hiervoor dient de gebruiker zich op de Website te registreren met naam, voornaam, geslacht, een geldig email adres en een wachtwoord.

2.2. Deze Diensten zijn exclusief bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor (semi) commerciële doeleinden. Het kopiëren van de downloads of streams voor handelsdoeleinden of heruitgave is uitdrukkelijk verboden.


3. MINDERJARIGEN

3.1. Het aankopen van de Diensten is voorbehouden aan personen van 16 aar of ouder.

3.2. Wij hechten veel waarde aan de privacy en de veiligheid van onze gebruikers, in het bijzonder als het gaat om minderjarigen. Ouders die hun kinderen toegang permitteren tot de Website en hen gebruik willen laten maken van de Diensten, dienen hierbij toezicht te houden. Wanneer u uw kind(eren) toegang tot de Website verleent, betekent dit dat zij toegang hebben tot alle Diensten. Het is in deze uw verantwoordelijkheid te bepalen welke Diensten geschikt zijn voor uw kind. Ben altijd voorzichtig wanneer u persoonlijke identificatiegegevens van uzelf of uw kinderen publiceert.


4. PRIVACY

4.1. In dit artikel wordt uiteengezet hoe wij de gegevens verzamelen en er mee omgaan. Tevens wordt aangegeven voor welke doelen dit gebeurt en welke rechten u als gebruiker/consument van de Website/Diensten daarbij heeft en hoe deze kunnen worden gehandhaafd.

4.2. Wij respecteren en beschermen de privacy van de gebruikers van de Website/Diensten en houden ons aan de wetgeving betreffende gegevensbescherming zoals onder andere opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

4.3. Wanneer u zich registreert op de Website en/of voor de Diensten, wordt u verzocht om de in artikel 2 genoemde (persoons)gegevens te verstrekken.

4.4. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door ons, onze (Europese) zusterondernemingen of door de bij ons aangesloten retailers en producenten die de Diensten verkopen. Wij gebruiken de gegevens met het doel u in staat te stellen tot het downloaden/streamen van de Diensten en om u te informeren over wijzigingen of updates met betrekking tot de Website/Diensten. Ook gebruiken wij de gegevens om u in geval van problemen, op uw verzoek, te helpen bij het downloaden/streamen van de Diensten. Dit kan betekenen dat de DATA wordt gebruikt door een Europees zusterbedrijf van ALSO-Digital AG, gevestigd in Emmen, Zwitserland. ALSO-Digital werkt in heel Europa.

Daarnaast kunnen deze gegevens worden geanalyseerd om zowel ons aanbod, als (na een gerechtvaardigde aanvraag daartoe) het aanbod van onze retailers en de bij ons aangesloten producenten, zoveel mogelijk af te stemmen op de interesse en wensen van onze gebruikers. De gegevens kunnen (nadat daarvoor expliciet toestemming is verleend) worden aangewend voor marketing doeleinden. Bij dergelijke direct marketing zal er altijd een relatie zijn met de al door u gekochte Diensten. 

Wanneer u bezwaar tegen dit gebruik mocht hebben, dan kunt u dit aangeven door een email te sturen naar support@safedigital.eu onder vermelding van: ‘Bezwaar direct marketing’.

4.5. Conform de WBP heeft u het recht de verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (laten) verbeteren of te (laten) verwijderen. Geregistreerde gebruikers kunnen hiertoe contact opnemen via email: support@safedigital.eu. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van fouten of onvolledigheid van door gebruikers ingevoerde gegevens.

4.6. De opslag en doorgifte van de door u verstrekte gegevens zijn beveiligd met de daarvoor bestemde technieken. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn niet beschikbaar voor verkoop aan of gebruik door derden. 

4.7. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan. Wanneer persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de in deze voorwaarden omschreven doeleinden, worden ze verwijderd.

4.8. Wij maken gebruik van (tijdelijke, functionele) ‘cookies’ om het registratieproces te kunnen uitvoeren en het gebruiksgemak van de Website te verbeteren, alsook om informatie over het bezoek aan de website te analyseren met als doel deze te optimaliseren. 

Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die door de Website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zodanig instellen dat dit wordt voorkomen. Waar wettelijk verplicht en (technisch) mogelijk wordt u om toestemming tot het gebruik van cookies gevraagd. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde inhoud van de Website en/of functionaliteit op de Website niet langer beschikbaar zijn wanneer het gebruik van cookies wordt uitgesloten. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar websites zoals www.youronlinechoices.eu waarmee het gebruik van cookies kan worden beheerd.


5. ACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

5.1. Wanneer de Website en/of onze Diensten vereisen dat u een persoonlijk account opent, dient u het registratieproces te voltooien en actuele, volledige en correcte gegevens te verstrekken, alsmede een e-mailadres en wachtwoord te registreren. U bent zelf verantwoordelijke voor het vertrouwelijk houden van het e-mailadres en het wachtwoord, evenals voor alle activiteiten die plaats vinden met of onder gebruikmaking van uw account. In geval uw account, e-mailadres en/of wachtwoord onrechtmatig worden gebruikt, of wanneer u constateert dat er sprake is van een andersoortige inbreuk op de beveiliging, bent u gehouden ons daarover onmiddellijk te informeren.

5.2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige vorm van kosten, schade of verlies die mochten ontstaan als gevolg van het feit dat anderen in het bezit zijn gekomen van uw e-mailadres en/of wachtwoord. Het is niet toegestaan het account van iemand anders te gebruiken, tenzij de desbetreffende accounthouder hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.


6. GEBRUIK WEBSITE

6.1. Alle informatie, tekst, afbeeldingen, software, programma’s, logo’s, foto’s, bewegende beelden, geluiden, tekeningen en andere zaken op de Website (de ‘Content’) vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon of de onderneming (retailers en/of producenten) van wie de desbetreffende Content afkomstig is, ongeacht of deze openbaar zijn of privé zijn overgedragen.

6.2. Wij controleren de Content niet en keuren deze niet goed, noch garanderen wij de correctheid, integriteit of kwaliteit ervan. Het gebruik van de Website/Diensten kan tot gevolg hebben dat u wordt blootgesteld aan aanstootgevende of anderszins ongepaste inhoud. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de Content of voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de Content die via de Website/Diensten tot u is gekomen. 

6.3. Bij gebruik van de Website/Diensten zult u zich van het navolgende onthouden:

•Het gebruik van de Diensten op een wijze die schadelijk is voor ons of onze adverteerders, aan ons gelieerde ondernemingen, wederverkopers, retailers, producenten, distributeurs en/of leveranciers.
•De wederverkoop of het herdistribueren van De diensten en/of Website of onderdelen daarvan.
•Het beschikbaar stellen of uploaden van bestanden die een virus, worm, Trojan Horse, tijdbom, cancelbot of corrupte bestanden en/of gegevens bevatten waardoor de werking van computers verstoord kan raken of het eigendom van iemand anders beschadigd kan raken.
•Het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens, waaronder e-mailadressen.
•Het schenden van wetten en regels, dan wel het faciliteren of bevorderen daarvan.
•Het zodanig gebruiken van de Website/Diensten dat deze beschadigd, onbruikbaar of overbelast wordt of op andere wijze schade berokkend wordt en/of het gebruik en genot van de Website/Diensten door anderen kan verstoren.
•Het proberen om door middel van hacking, het achterlaten van wachtwoorden of op elke ander wijze ongeautoriseerd toegang te krijgen tot de Website of de Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn gekoppeld aan de Website.

6.4. Wanneer de door u ontvangen Diensten uit software bestaan, is uw gebruik van de desbetreffende software onderworpen aan de licentievoorwaarden van de retailer en/of producent die voor de aanvaarding van de software aan u zijn gepresenteerd.

7. BEEINDIGING

7.1. Wij hebben het recht om u wanneer daarvoor voldoende redelijke gronden bestaan, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving of opgave van redenen de toegang tot de Website en/of de Diensten te ontzeggen.

7.2. Wij kunnen, wanneer daarvoor voldoende redelijke gronden bestaan, op elk moment, naar ons eigen oordeel, het gebruik en/of het aanbod van de Website/Diensten of een deel hiervan zonder kennisgeving vooraf, stopzetten, sluiten of beëindigen. Wij zijn nimmer aansprakelijk ten aanzien van u of derden voor schade als gevolg hiervan.


8. LINKEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website/Diensten bevatten mogelijke (hyper)links, banners of buttons naar websites en/of informatie van derden. Wij handelen daarmee volledig te goeder trouw en ter bevordering van de informatieverstrekking en de gebruiksvriendelijkheid ten gunste van de gebruiker. Een link, banner of button naar en/of van een andere website betekent geenszins dat wij deze website goedkeuren of daar zeggenschap of controle over hebben. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, werking of beschikbaarheid van een dergelijke website, noch aansprakelijk voor eventuele daarmee samenhangende schade. Voor het overige verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden en condities en de privacyverklaring, evenals naar de informatie op de desbetreffende website.


9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1. De Website/Diensten en de Content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het webdesign, de teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluid- en beeldfragmenten, foto’s, scripts, artikelen, overige objecten en alle software en broncodes behorende bij de Website en Diensten) zijn beschermd op grond van auteursrecht, ontwerprecht, patent en andere rechten en wetten inzake intellectueel eigendom. Wanneer u zich toegang verschaft tot de Website, gaat u ermee akkoord dat u de Website, Diensten en Content alleen zult gebruiken voor persoonlijk, niet (semi) commercieel gebruik.

9.2. Het gebruik van via de Website/Diensten verkregen software is onderhevig aan de voorwaarden van de bijbehorende licentieovereenkomst. U kunt dergelijke software pas installeren nadat u instemt met de voorwaarden van een dergelijke overeenkomt. De software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld om te worden gedownload voor het exclusieve gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de licentieovereenkomst. Elk gebruik van de software dat niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst, is uitdrukkelijk verboden en kan tot civiel- en strafrechtelijke sancties leiden. Zonder afbreuk te doen aan het voornoemde, is het kopiëren of reproduceren van de software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herverdeling uitdrukkelijk verboden, tenzij dergelijke reproductie of herverdeling uitdrukkelijk wordt toegestaan door de licentieovereenkomst die bij de software gaat.

9.3. De Website/Diensten en de Content mogen op geen enkele wijze worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

9.4. Wij hebben alle inspanningen geleverd die redelijkerwijs van ons verwacht mochten worden om eventuele rechten van derden met betrekking tot het aangeboden materiaal te achterhalen. Degenen die menen rechten op de inhoud van de Website, Diensten of Content te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden. 


10. VRIJWARING

U vrijwaart ons voor iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of aanspraken van derden met inbegrip van, maar niet beperkt tot (al dan niet terechte) claims, acties, en rechtsverordeningen die het gevolg zijn van uw gebruik van de Diensten en/of Website. 


11. DISCLAIMERS, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De Diensten en Content die u op de Website aantreft kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke storingen. Ondanks het feit dat wij uiteraard ons uiterste best doen een en ander zo optimaal mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gebreken van de Website/Diensten en eventuele daaruit voortkomende schade. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid hieromtrent dan ook af.

11.2. Wij trachten u op grond van de aan ons ter beschikking staande gegevens zo goed mogelijk te informeren over de Website/Diensten. Het verstrekken van informatie over de eigenschappen of (technische) gegevens van een Dienst, brengt niet automatisch met zich me dat wij dienaangaande enigerlei garantie geven. Er is uitsluitend sprake van een garantie wanneer dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. 

11.3. Het gebruik van de Website/Diensten gebeurt volledig op eigen risico. De Website/Diensten worden u aangeboden zoals deze zijn (‘as is’) en voor zover deze beschikbaar zijn, inclusief eventuele fouten en zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en zonder enige garantie, nadrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de actualiteit, kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, compatibiliteit, beveiliging en juistheid van de daarop aangeboden inhoud. U bent verplicht om zelf de geschiktheid van de Website/Diensten voor uw specifieke doeleinden na te gaan.

11.4. Wij geven geen garantie dat de Website/Diensten voldoen aan uw eisen, dat Content juist of betrouwbaar is, dat de Website/Diensten te allen tijde functioneren of zonder fouten zijn, dat defecten worden hersteld of dat de Website/Diensten of de server waarmee deze beschikbaar worden gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. 

In geval van een aan ons toe te rekenen tekortkoming bij de nakoming van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor het herstel, de vervanging van geleverde Diensten dan wel de verbetering daarvan. Voor zover wettelijk toegestaan, is iedere verdere aansprakelijkheid of enige vorm van schadevergoeding uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van slechte samenwerking, die het gevolg zijn of verband houden met het gebruik van de Website.

11.6. Eventuele aanspraken, claims en/of vorderingen met betrekking tot de Diensten/Website dienen binnen een jaar nadat u daarmee bekend bent, of daarmee bekend verondersteld kan worden, te worden ingediend. Wanneer dit niet binnen deze termijn plaats vindt, zal de desbetreffende aanspraak, claim of vordering verjaard worden verklaard.


12. NIETIG VERKLARING

Wanneer een of meer van deze bepalingen nietig worden verklaard, illegaal of niet uitvoerbaar worden geacht door een definitief en bindend oordeel, zullen de betrokken bepalingen vervallen waarbij de overige bepalingen in tact blijven.


13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht. Eventuele daaruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Nederland.